Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 304E Jeodezi-II ve Projeksiyonlar İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3.5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEO 203 MIN DD
veya GEO 203E MIN DD
veya JDF 341 MIN DD
veya JDF 341E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Eğri bir yüzeyin düzleme aktarılması prensipleri ve bundan doğan (deformasyon vb.) olgular açıklanarak projeksiyonların diğer özellikleri ve değişik kriterlere göre sınıflandırılmalarına ilişkin konular işlenecektir. Bu ders kapsamında jeodezik uygulamalarda izdüşüm koordinatlarının elde edilmesinde kullanılan Konform Projeksiyonlar konu edilmektedir.