Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 303E Kadastro Bilgisi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEO 209 MIN DD
veya GEO 209E MIN DD
veya JDF 252 MIN DD
veya JDF 252E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kadastro kavramı. Kadastro-insan ilişkileri ve kadastronun önemi. Dünya’da ve Türkiye’de kadastro. Kadastro mevzuatı çerçevesinde ilk kadastronun gerçekleşmesi için hukuksal, teknik faaliyetlerin tanımlanması. Kadastronun sorunları, yaşatılması ve yenilenmesi. Çok Amaçlı Kadastro kavramı ve parsel bazlı Arazi Bilgi Sistemi tasarımı ve kurulum süreçlerinin irdelenmesi.