Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 302E Arazi Yönetimi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 3 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEO 303 MIN DD
veya GEO 303E MIN DD
veya JDF 361 MIN DD
veya JDF 361E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında; arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi, kentsel gelişme-imar ve arazi yönetim ilişkileri, imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır ilişkileri, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.