Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 282E Geomatik Projesi II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEO 182 MIN DD
veya GEO 182E MIN DD
veya JDF 182 MIN DD
veya JDF 182E MIN DD
veya GEO 213 MIN DD
veya GEO 213E MIN DD
veya JDF 211 MIN DD
veya JDF 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Detay ölçmeleri, poligonasyon ve nivelmanla ilgili tasarım, ölçme, hesap ve analiz konularında ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve ekip üyesi olarak uygulamalarını sağlayacak bir derstir.