Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 208E Uzaktan Algılama I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uzaktan algılamanın her aşamasında gerekli olan fiziksel temellerinin kavranmasını (elektromanyetik enerji, enerjinin yeryüzü objeleri ile etkileşimi) ve bu konseptler çerçevesinde özellikle de uydu görüntülerinden değişik türde bilgi çıkarımı konusunda gerekli olan temel bilgi ve beceri birikimi sağlayan bir derstir. Bu derste ayrıca uzaktan algılamanın kullanılma alanları ve uzaktan algılama uyduları gibi konular da işlenmektedir.