Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 207E İş Hukuku,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Geomatik Mühendisleri için işçi sağlığı ve iş güvenliği (ISIG) kavramları, önemi, bileşenleri, yasa, Yönetmelik, ilgili mevzuat ve standartlar hakkında bilgi verilmesi, genç mühendis adaylarında bir güvenlik kültürü oluşturulması, iş kazaları nedenleri ve önlemleri konularında bilgilendirilmesi, sorumluluk ve yükümlülükler hakkında bir farkındalık yaratılarak bireysel ve kurumsal görev alanlarının tanımlanmasına çalışılacaktır.