Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 204E Hata Teorisi & Parametre Tahm ve Dengeleme Hesabı İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEO 215 MIN DD
veya GEO 215E MIN DD
veya MAT 271 MIN DD
veya MAT 271E MIN DD
veya JDF 232 MIN DD
veya JDF 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders kapsamında, bir rastlantı değişkeni olarak ölçü ve olasılık teorisi ile ilişkileri, konuya ilişkin her türden kavramlar ve bunların ele alınıp elde edilen ölçü ve sonuçların niteliğinin anlaşılmasına yönelik geliştirilmiş ve kullanılan modeller ele alınıp işlenmektedir. Ayrıca bu modeller ve benzer diğer dengeleme hesabı yöntemlerinin jeodezik problemlerin değerlendirmesinde nasıl kullanıldığı dersin ana konusunu oluşturmaktadır.