Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 201E Kartografya I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Topografik ve tematik harita tasarımı için gerekli (harita objelerin sınıflandırılması, genelleştirilmesi, işaretleştirilmesi vb. konusunda) temel kartografik kuralların ele alınıp işlendiği bir derstir. Tüm bunlara ek olarak internet, ekran, kağıt gibi farklı ortamlardaki harita tasarımı konusunda kuramsal bilgileri vererek, üretilmiş haritalar üzerine tartışma (harita eleştirme/değerlendirme) fırsatı yaratmaktadır.