Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 182E Geomatik Projesi 1 İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEO 103 MIN DD
veya GEO 103E MIN DD
veya JDF 112 MIN DD
veya JDF 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Öğrencilerin iki yarıyıl boyunca edinmiş oldukları temel ölçme bilgi ve becerilerinin tümünü bir araya getirerek ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve ekip olarak uygulamalarını sağlayacak bir derstir.