Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEO 101E Bilgi Teknolojilerine Giriş İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 3 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste, Geomatik Mühendisliğinin ana bileşenlerinden hızla gelişen bilgi teknolojilerinden başlıcalarını tanıtılıp, Geomatik Mühendisliği içindeki yeri vurgulanmaktadır. Derste ayrıca çeşitli mesleki problemlerin çözümü için temel bilgi teknolojileri konsept ve yöntemleri ele alınmakta, temel kavramlar, insan ve bilgisayar etkileşimi, sistem mimarileri, veri yapıları, veri analizi, multi-media teknolojiler ve uygulamalar, bilgisayar grafikleri, nesne tabanlı yaklaşım ve coğrafi uygulama geliştirme konuları kapsanmaktadır.