Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 4902 Gemi İnş.&Gemi Mak. Müh.Tasarımı II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 8 2 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEM 4901 MIN BB
veya GEM 4901E MIN BB)

ve (GEM 322 MIN DD
veya GEM 322E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.