Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 422E Gemi Tasarım Projesi II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 7 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEM 411E MIN DD
veya GEM 411 MIN DD
veya GEM 4901 MIN DD
veya GEM 4901E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.