Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 415E Blg Destekli Gemi Dzyn & Ürtm İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 342E MIN DD
veya GEM 342 MIN DD
veya GEM 326E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayar destekli gemi dizayn ve üretiminin temelleri, Geometrik modelleme, CAD yazılımları. Katı modelleme, Gemi öndizaynı, gemi geometrisinin oluşturulması, hidrodinamik hesaplamalar, yapısal dizayn ve analizler, bilgisayar destekli üretim. CNC makineleri.