Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 413E Gemilerin Yapısal Dizaynı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 322 MIN DD
veya GEM 322E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Rasyonel temelli dizayna giriş. Gemi yapısal dizaynında optimizasyon metodları. Yükleme. Tekne kirişi tepki analizi. Matris metodlara giriş. Sonlu elemanlar metoduna giriş. Burulma ve tekne kirişinin çarpılması. Plastisiti. Kompozit kiriş tekniği. Gemi levhaları, eğilme ve stabilite. Gemi yapı elemanlarının burkulma analizi.