Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 411 Gemi Tasarımı Projesi I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 7 0 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEM 321 MIN DD
veya GEM 321E MIN DD)

ve (GEM 342E MIN DD
veya GEM 342 MIN DD
veya GEM 326E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.