Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 331 Gemi Işletmeciliği Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Deniz taşımacılığınıntanımı, Kargo Liner, Büyük hacimli taşımacılık, Tanker taşımacılığı, Gemi sigortaları, Gemi inşaatı ve finansmanı, Mühendislik ekonomisi hesapları, Bir gemi işletme şirketinin yapısı, Gemi işletme maliyet hesapları, Gemi kiralama türleri ve antlaşmaları.