Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 328E Gemi Hidrodinamiği (Sevk) İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 327E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.