Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 326E Gemi Dizaynı İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEM 321 MIN DD
veya GEM 321E MIN DD)

ve (GEM 327E MIN DD
veya GEM 341 MIN DD
veya GEM 341E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi karekteristiklerinin tanımı, ekonomi ve dizayn, fizibilite çalışması, optimizasyon, sensitivite analizi. Dizayn metotları, istatistik ve sistematik analiz yoluyla dizayn ve benzer gemiden dizayn. Dizaynda yaratıcılık, karar verme teknikleri, dizayn sentezi. Gemi ağırlık grupları ve ağırlık kodlama sistemi, kapasite hesapları, dizaynda güç, titreşim, gürültü, stabilite, denizcilik ve manevra standartları, fribord ve tonaj hesapları, ulusal ve uluslararası kurallar ve standartlar, dizaynda güvenlik, yangın emniyeti ve can emniyeti. Genel yerleştirme dizaynı, dizayn takdimi, dizaynda kalite yönetimi.