Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 325 Gemi Yapı Elemanları Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 203 MIN DD
veya MUK 203 MIN DD
veya MUK 209 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.