Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 324 Gemi Mukavemeti Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEM 325 MIN DD
veya GEM 325E MIN DD)

ve (MUK 204 MIN DD
veya MUK 204E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.