Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 322 Gemi Mukavemeti Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3.5 6 3 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (GEM 222 MIN DD
veya GEM 222E MIN DD
veya GEM 325 MIN DD
veya GEM 325E MIN DD)

ve (MUK 204 MIN DD
veya MUK 204E MIN DD
veya MUK 210 MIN DD
veya MUK 210E MIN DD
veya MUK 202 MIN DD
veya MUK 202E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemilerin boyuna mukavemeti. Gemi bünyesinin global modellemesi, ağırlık grupları, kesme kuvveti, eğilme momenti, sehim hesabı. Dalga formunun ve yüksekliğinin boyuna mukavemete etkisi. Enine mukavemet, gemi bünyesinin yapısal alt gruplar halinde modellenmesi, düzlem çerçeveler, ızgara sistemler ve çözüm yöntemleri. Gemilerde levha mukavemeti ve basit hesap yöntemleri.