Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 321E Gemi Teorisi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3.5 6 3 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 102 MIN DD
veya GEM 211 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Alan, alan merkezi, atalet momenti hesabı, yaklaşık formüller. Hidrostatik eğriler hesap ve çizimi. Gemi enine stabilitesi, başlangıç stabilitesi, ağırlık ve form etkileri. Büyük açılarda stabilite hesap metodları. Serbest su yüzeyi etkisi, kayıcı yükler. Meyil deneyi. Boyuna stabilite, trim hesapları. Stabiliteyi etkileyen faktörler. Dinamik stabilite. Dalgalar arasında stabilite. Permeabilite. Özel tip gemilerde stabilite. Karaya oturma ve havuzlamada stabilite. Uluslararası stabilite kriterleri, IMO, SOLAS kuralları. Yaralı stabilite hesaplarına giriş. Denize indirmeye giriş.