Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 321 Gemi Teorisi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3.5 6 3 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GEM 102 MIN DD
veya GEM 211 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.