Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 211 Gemi Geometrisi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı RES 101 MIN DD
veya RES 101E MIN DD
veya RES 103 MIN DD
veya RES 103E MIN DD
veya GEM 112 MIN DD
veya RES 102 MIN DD
veya RES 102E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemi geometrisinin genel tanıtımı, Geminin boyutlarının tanıtılması, Boyutsuz narinlik katsayıları, Posta kesitleri, suhatları ve profil görüntüleri ve bu düzlemlerdeki resimleri çizimleri, Seri 60 gemi form planları, Geometrik çizim metodları, Tipik gemi formları, Gemi dizaynında kullanılan parametreler, Özel gemilerin geometrik çizimleri, Form karakteristikleri, Çeşitli uygulamalar.