Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 204 Termodinamik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD)

ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü