Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GEM 101 Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğine Giriş ve Etik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 7 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Gemilerin ve gemi mühendisliğinin genel olarak tanıtılması. Gemi tipleri ve genel yerleştirme. Gemi ağırlığı ve bileşenleri. Gemi hidrostatiği ve stabilitesi. Tonaj ve fribord. Gemi direnci ve sevk. Gemi konstrüksiyonunun tipleri ve bileşenleri. Gemi makine ve sistemleri. Gemi üretiminde kullanılan malzemeler. Gemi üretimi ve tersaneler. Gemi tasarımı ve tasarım ofisleri. Mühendislik etiği.