Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FRA 302 Fransızca VI Fransızca (French) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel Fransızca dilbilgisini ve kelime bilgisini (Vocabulaire) öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenen DELF sınavlarının B1 düzeyine hazırlık çalışmalarının ikinci düzeyini içerir. Öğrenciler bu seviye sonunda - Bir öneride bulunabilir ve öneriye cevap verebilir, - Olumlu ve olumsuz görüşlerini açıkça ifade edebilir, - Telefonda randevu alabilir ve cevap verebilir, - Sebep sonuç ilişkisini kavrayabilir, - Varsayımlarda bulunabilir, - Anılarını anlatabilir düzeye gelebilir. kısa resmi mektuplar yazabilir.