Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 496 Nükleer Fizik II Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 252 MIN DD
veya FIZ 252E MIN DD
veya FIZ 201 MIN DD
veya FIZ 201E MIN DD
veya FIZ 313 MIN DD
veya FIZ 313E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Nükleer Bozunma : Bozunma Kanunu, Bozunma Tipleri ve Birimler. Radyasyonun Deteksiyonu : Radyasyonun Madde ile Etkileşmesi; Dedektör Çeşitleri; Enerji, Zaman ve Yarı-Ömür Ölçümleri; Sayım İstatistiği. Bozunma Teorisi : Detaylı olarak Alfa, Beta ve Gama bozunmaları. Nükleer Reaksiyonlar : Deneysel Teknikler, Reaksiyon Etki kesitleri, Direk Nükleer Reaksiyonlar, Rezonans Reaksiyonları.