Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 4901 Fizik Mühendisliği Tasarımı I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 10 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 313 MIN DD
veya FIZ 313E MIN DD
veya FIZ 252 MIN DD
veya FIZ 252E MIN DD
ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.