Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 466E Astrofizik II İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 463E MIN DD
veya FIZ 463 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tıkız nesnelerin fiziği: beyaz cücelerin yapısı, nötron yıldızlarının özellikleri, kara delikler. Tıkız nesnelerin astrofiziği: ikili yıldız sistemleri ve aktif galaksilerde kütle aktarım olayları, X-ışını pulsarları, radyo pulsarları Galaksiler ve evrendeki yapılar: Galaksiler, lokal grup ve galaksi kümeleri, galaksi süper kümeleri, evrenin büyük ölçekli yapısı, karanlık madde. Kozmoloji: Olbers paradoksu, kozmolojik prensip, Hubble yasası, Friedman denklemleri, büyük patlama, kozmik arka-plan ışıması