Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 454E Sağlık Fiziği İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Radyasyon tanımı, Radyasyon kaynakları, Radyasyonun madde ile etkileşmesi, Sağlık Fiziğinde kullanılan birimleri, Radyoaktivite ve bozunumlar, Elektronik enstrümantasyon, Radyasyon dozimetresi, Radyasyonun biyolojik etkileri, Radyasyonun tıpta kullanımı, Radyasyon korunması, İyonize etmeyen radyasyonlar, Elektromanyetik alanların biyolojik etkileri, Radyoaktif atıklar.