Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 441E Hesaplamalı Fizikte Seçilmiş Problemler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 272E MIN DD
veya FIZ 272 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Konular öğrencilerin ilgisine göre değişebilmekle birlikte. Kök bulma. Sayısal integrasyon. Matris işlemleri. Özdeğer, tek ve çok boyutta minimizasyon. Adi ve kısmı diferansiyel denklem çözümleri. Hızlı Fourier dönüşümü ve spektral yöntemler. Zaman ve frekansta dijital filtreler arasından seçilecektir