Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 437E Fizikte Veriye Dayalı İstatiksel Öğrenme İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD)

ve (BIL 100E MIN DD
veya MAT 116E MIN DD
veya FIZ 272E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders temel olarak günümüzün popüler veriye dayalı öğrenme fikirlerini ele alarak doğada var olan rastgele davranışların istatiksel bir çerçevede incelenmesini ele alacaktır. Ders kapsamında çeşitli fizik, matematik ve programlama detayları bulunmasına ek olarak kuramsal detayların ötesinde, uygulamalar temel alınarak sadece belli bir gruba yönelik değil, tüm veriye dayalı incelemelerde kullanılması mümkün olan bir giriş dersi olarak verilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle doğada çeşitli şekillerde kendini gösteren rastgele davranışların bir bütünü olarak ele alınan ve ölçülen verinin istatiksel kurallar temelinde hesaplamalı bilgisayar uygulamaları ile anlaşılması sağlanacaktır.