Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 425E Fiziksel Sistemlerin Hesaplamalı Analizi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 272E MIN DD
veya FIZ 272 MIN DD
veya MAT 116 MIN DD
veya MAT 116E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilimde açık kaynak kodlu yazılımlar, Python’da veri tipleri, basit girdi/çıktı işlemleri, dizilerle işlemler, grafik komutları, rastlantısal sayılar, fonksiyonlar, matris işlemleri, MATLAB benzeri bir araç olarak Python, grafik kullanıcı arayüzü oluşturma, nesneye yönelik programlama, C/C++/Fortran dilleri ile etkileşim, Python ile sembolik hesaplama, fiziksel uygulamalar.