Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 415 Kuantum Mekaniği II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 311 MIN DD
veya FIZ 311E MIN DD
veya FIZ 314 MIN DD
veya FIZ 314E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Açısal Momentum: açısal momentumun genel formülasyonu, açısal momentum operatörlerinin özfonksiyonları, katı döner, açısal momentum matrisleri; Küresel Simetrik Sistemler: radyal momentum, radyal denklem, serbest parçacık (küresel koordinatlar), sonsuz küresel kuyu, iki parçacık problemi, küresel sonlu kuyu (döteron), hidrojen atomu; Spin: Stern-Gerlach deneyi and spin, spin ½, düzgün manyetik alan içindeki yüklü bir parçacık, presesyon; Açısal Momentumların Toplanması: çiftlenmiş ve çiftlenmemiş temsiller, iki açısal momentumun toplanması, Clebsch-Gordan katsayıları, spin ve yörüngesel açısal momentumların toplanması; Özdeş Parçacıklar: iki parçacıklı sistemler, özdeş parçacık sistemleri, değiştokuş operatörü, Pauli ilkesi, N parçacıklı sistemler, Fermi enerjisi, durum yoğunluğu; Zamandan Bağımsız Tedirgeme Kuramı: Katlı olmayan tedirgeme kuramı, katlı durumların tedirgeme kuramı, Stark etkisi, hidrojenin ince yapısı (relativistik etki and spin-yörünge etkileşmesi),Zeeman etkisi; Varyasyonel İlke : Rayleigh- Ritz varyasyon ilkesi, Helyum atomu; Zamana Bağımlı Tedirgeme Kuramı: harmonik tedirgeme, ani ve adyabatik tedirgeme.