Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 411 Elektromanyetik Teori I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (FIZ 214 MIN DD
veya FIZ 214E MIN DD
veya FIZ 211 MIN DD
veya FIZ 211E MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD
veya FIZ 102 MIN DD
veya TEL 212 MIN DD)

ve (FIZ 321 MIN DD
veya FIZ 321E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Vektör Analizi, Gauss Yasası, Elektrostatik; İletkenler, Potansiyel Hesap Teknikleri;Dielektrik Ortamlar; Magnetostatik; Magnetostatik Uygulamalar, Manyetik Ortamlar; Elektrodinamik, Elektromanyetik Dalgalar, Maxwell Denklemleri, Elektrodinamikte Enerji ve Momentum.