Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 374 Fizikte Deneysel Yöntemler I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Deneysel fiziğe ve deney tasarımı kavramlarına genel bakış, deneysel verinin ve hatanın analizi, çeşitli veri tipleri (optik, elektrik, akustik vb. ) ve veri toplama yöntemleri, sensörler ve dedektörler, gürültü, gürültü kaynakları ve önleme yöntemleri, topraklama, bilgisayarla veri toplama sistemleri.