Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 314 Kuantum Mekaniği I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 8 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (FIZ 252 MIN DD
veya FIZ 252 MIN DD
veya FIZ 313 MIN DD
veya FIZ 313E MIN DD
veya FIZ 201 MIN DD
veya FIZ 201E MIN DD)

ve (MAT 281 MIN DD
veya MAT 281E MIN DD
veya MAT 261 MIN DD
veya MAT 261E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAT 141 MIN DD
veya MAT 141E MIN DD
veya MAT 143 MIN DD
veya MAT 143E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Schrödinger denklemi ve dalga fonksiyonu, Dalga fonksiyonunun istatistiksel yorumu, Normalizasyon, Momentum, Belirsizlik İlkesi, 1-Boyutta Kuantum Mekaniği; Kararlı durumlar, parite, sonsuz kuyu, harmonik salınıcı, serbest parçacık, potansiyel engeli, sonlu potansiyel kuyusu, Kuantum Mekaniğinin Genel Yapısı; lineer cebir (kısa özet), Hilbert uzayı, Operatörler ve matris temsilleri, kuantum mekaniğinin postülatları, durum vektörleri ve beklenen değerlerin zamanla evrimi, enerji-zaman belirsizlik ilkesi, harmonik salınıcı (operatör yöntemi), 3-Boyutta Kuantum Mekaniği; 3-boyuta genelleme, kartezyen koordinatlarda ayrılabilen potansiyeller, serbest parçacık, 3-boyutlu sonsuz kuyu, izotropik harmonik salınıcı, 2-boyutta merkezsel potansiyeller.