Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 313EL İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 4 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 142 MIN DD
veya FIZ 142E MIN DD
veya FIZ 213EL MIN DD
veya FIZ 102L MIN DD
veya FIZ 102EL MIN DD
veya FIZ 106L MIN DD
veya FIZ 106EL MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Franck Hertz deneyi, Atomik spektrum, Bragg saçılması, Belirsizlik ilkesi, Yüksek ve düşük sıcaklıklarda Stefan-Boltzman yasası, e/m oranın ölçülmesi, Soğurma spektroskopisi, Termoiyonik emisyon, Fotoelektrik etki, elektromagnetik dalgaların tam yansıması ve sızması