Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 313 Modern Fizik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 8 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı FIZ 211 MIN DD
veya FIZ 211E MIN DD
veya FIZ 214 MIN DD
veya FIZ 214E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Klasik fizikte görelilik, Uzay ve zamanda görelilik, Dalgaların Parçacık Özelliği, Parçacıkların Dalga Özellikleri, Atomik Yapı, Kuantum Mekaniği, Hidrojen Atomunun Kuantum Teorisi, Çok Elektronlu Atomlar, Moleküller, İstatistik Mekanik, Katı Hal Fiziği