Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 284 Klasik Mekanik I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD)

ve (FIZ 113 MIN DD
veya FIZ 113E MIN DD
veya FIZ 111 MIN DD
veya FIZ 111E MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD
veya FIZ 101 MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Vektör hesabı ve koordinat sistemleri, Kinematik, Newton Dinamiği, Lagrange ve Hamilton Dinamiği, Merkezsel Kuvvet Problemi, İvmeli Gözlem Çerçevelerinde Hareket, Katı Cismin Dinamiği