Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 272E Fizikte Hesaplamalı Yöntemler İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 102 MIN DD
veya BIL 102CE MIN DD
veya BIL 102E MIN DD
veya BIL 102FE MIN DD
veya BIL 104E MIN DD
veya BIL 105E MIN DD
veya BIL 106E MIN DD
veya BIL 108E MIN DD
veya BIL 112E MIN DD
veya KIM 219 MIN DD
veya KIM 219E MIN DD
veya BIL 110 MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya BIL 113 MIN DD
veya BIL 113E MIN DD
veya MAK 104 MIN DD
veya MAK 104E MIN DD
veya EHB 110 MIN DD
veya EHB 110E MIN DD
veya KON 110 MIN DD
veya KON 110E MIN DD
veya MAT 115 MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kodlarda performans artırımı, matris işlemleri, basit Monte Carlo yöntemlerinin uygulanması, interpolasyon ve eğri uydurma, sayısal integrasyon, başlangıç değer problemlerinin sayısal çözümleri, sonlu farklar yönteminin temelleri