Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 241E Fizikte Simgesel ve Sayısal Yöntemler İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 1 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 102 MIN DD
veya BIL 102CE MIN DD
veya BIL 102E MIN DD
veya BIL 102FE MIN DD
veya BIL 104E MIN DD
veya BIL 105E MIN DD
veya BIL 106E MIN DD
veya BIL 108E MIN DD
veya BIL 112E MIN DD
veya KIM 219 MIN DD
veya KIM 219E MIN DD
veya BIL 110 MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya BIL 113 MIN DD
veya BIL 113E MIN DD
veya MAK 104 MIN DD
veya MAK 104E MIN DD
veya EHB 110 MIN DD
veya EHB 110E MIN DD
veya KON 110 MIN DD
veya KON 110E MIN DD
veya MAT 115 MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fortran kısa özeti; do ve if yapıları, fonksiyon ve alt rutin kullanımı, dosyadan veri okuma yazma. C++ diline giriş; for ve if yapıları, fonksiyon kullanımı, void fonksiyoların alt rutin olarak kullanımı; iostream ve fstream kullanılarak ekran ve dosyadan okuma / yazma; complex ve valarray sınıfları, dizi işlemleri. Basit hesap teknikleri. MATLAB programlama dili. SageMath sembolik hesaplama dili, sembolik hesap yöntemleri.