Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 233EL Elektronik I Lab. İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 3 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Elektronik Devre Elemanlarına Giriş, Yarıiletken Diyot ve Karakteristiği, Yarıiletken Diyot Uygulamaları, Özel Diyotlar, BJT Transistor ve Karakteristiği, BJT Transistorların Kutuplandırılması, BJT Transistorların Uygulamaları, Alan Etkili Transistor ve Karakteristiği, Alan Etkili Transistorların Kutuplandırılması, Alan Etkili Transistorların Uygulamaları, İşlemsel Kuvvetlendiricilerin Temel Özellikleri ve Temel Uygulamaları