Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 233E Elektronik I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Elektronik Devre Elemanlarına Giriş, Enerji Seviyeleri ve Enerji Bantları, Yarıiletkenler, Yarıiletkenlerde İletim, Yarıiletken Diyot, Yarıiletken Diyot Uygulamaları, Özel Diyotlar, BJT Transistör, BJT Transistörlerin Kutuplandırılması, BJT Transistörlerin Uygulamaları, Alan Etkili Transistör (FET), Alan Etkili Transistörlerin Kutuplandırılması, Alan Etkili Transistörlerin Uygulamaları, İşlemsel Kuvvetlendiricilere Giriş