Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 214EL Dalgalar Fiziği Laboratuvarı İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 3 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fiziksel sistemlerin serbest salınımları ve rezonans uygulamaları; bileşik sarkaç, burulma sarkacı, seri bağlı RLC devresi, paralel bağlı RLC devresi, Lissajou eğrileri, telde dalgalar, sönümlü harmonik hareket, Fourier analizi, polarize mikrodalga, kırılma indisi, tek yarık ve kırınım ağları.