Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
FIZ 115 Fiziğe Mühendisliğine Giriş ve Etik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fizik Mühendisliği Programının tanıtımı. Fizik Mühendislerinin, çalışma alanları. Fizik Mühendisliği Programının araştırma alanları. Fizik Mühendisliği Programı dersleri ve birbirleri ile ilişkileri. Fizik Mühendisliği eğitimi. Mühendislik etiği. Etik dışı uygulama örnekleri. Fizik mühendislerinin toplum sorunlarının çözümüne katkısı.