Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EUT 363E Görsel Kültür ve Tasarım İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş, Görsel Kültür Kavramları, Göstergeler ve Kodlar, İmge ve Temsil, Görme Biçimleri Görsel Temsil Araçları ve Kültür, Görsel İletişim Araçları ve Tasarım, Yeni Medya ve Arayüzler, Popüler Kültür, Medya ve Sinema, Simulakra, Simülasyon ve Hipergerçeklik, Arayüzler I: Nesneler, Arayüzler II: İç Mekan, Arayüzler III: Mimarlık, Arayüzler IV: Kent ve Kurulu Çevre