Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EUT 354E Duygusal Tasarım İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Duygusal tasarıma giriş, duyguların temel boyutları, “nesne” lerin anlamı, duygular ve tasarım ilişkisi, duygusal tepkiler, bağlantılar, çağrışımlar, bağlanma kavramları, duygusal tasarım modelleri, tasarımla pozitif duygusal deneyim yaratma, duygusal kullanılabilirlik, duygu ölçüm araçları ve yöntemleri, duygunun nesneye aktarımı.