Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
EUT 334E Tasarım ve Biçim İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tasarımda Biçimin Tanımı, Biçim-Kullanıcı İlişkisi, Biçim-İşlev İlişkisi, Biçim-Strüktür ilişkisi, Biçim-Malzeme İlişkisi, Biçim-Detay İlişkisi, Biçim-Yüzey İlişkisi, Tasarımcının Ortam Sorgulaması, Görme, Algılama, Düşünme, Karşılaştırma, Biçimin Dönüşümü için Kaynaklar, Doğa, Nesneler, Teknoloji, İnsan Hareketleri ve Alışkanlıkları, Tasarım Akımları.